Discussion:
censorship analysis.....
(too old to reply)
h***@tutamail.com
2017-04-20 07:57:28 UTC
Permalink
Raw Message
http://telegra.ph/Why-Telegram-Voice-Calls-Are-Blocked-in-Countries-Like-China-or-Iran-04-19signal is blocked in the same country?
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
IkFyZ3VpbmcgdGhhdCB5b3UgZG9uJ3QgY2FyZSBhYm91dCB0aGUgcmlnaHQgdG8gcHJpdmFjeSBiZWNhdXNlIHlvdSBoYXZlIG5vdGhpbmcgdG8gaGlkZSBpcyBubyBkaWZmZXJlbnQgdGhhbiBzYXlpbmcgeW91IGRvbid0IGNhcmUgYWJvdXQgZnJlZSBzcGVlY2ggYmVjYXVzZSB5b3UgaGF2ZSBub3RoaW5nIHRvIHNheSI=
Loading...