Discussion:
voip signalling latency......
(too old to reply)
h***@tutamail.com
2017-03-17 10:07:59 UTC
Permalink
Raw Message
Maybe it is a problem also fro you?----------------------------------------------------------
https://github.com/WhisperSystems/Signal-Android/issues/6378

https://github.com/WhisperSystems/Signal-Android/issues/6176


.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
IkFyZ3VpbmcgdGhhdCB5b3UgZG9uJ3QgY2FyZSBhYm91dCB0aGUgcmlnaHQgdG8gcHJpdmFjeSBiZWNhdXNlIHlvdSBoYXZlIG5vdGhpbmcgdG8gaGlkZSBpcyBubyBkaWZmZXJlbnQgdGhhbiBzYXlpbmcgeW91IGRvbid0IGNhcmUgYWJvdXQgZnJlZSBzcGVlY2ggYmVjYXVzZSB5b3UgaGF2ZSBub3RoaW5nIHRvIHNheSI=
Loading...